Waarom, wat & hoe?

WhyHowWhat

Waarom, wat & hoe?

Waarom doen wij wat we doen?
Wij zien de problemen rondom de uitstroom van professionals, het hoge verzuim, de grote aantallen vacatures, vermoeidheid bij de achterblijvers en de gaten in de dienstlijsten. Wij zien de zorgomstandigheden en het imago van de zorg veranderen en we beseffen tegelijkertijd hoeveel zorgmedewerkers er in de nabije toekomst nodig zijn. Wij zijn een verbindende partner voor zorgprofessionals en zorgorganisaties en zijn gedreven om met tijd, energie en gezond boerenverstand het tij voor de zorg te keren. 

 

Wat doen we dan?
De Nodige Zorg biedt zorgprofessionals (als ZZP-er of uitzendkracht) en zorgorganisaties een totaalpakket servicediensten:

Scholingen en kennisdeling. Wij bieden gratis, toegankelijke, actuele en geaccrediteerde e-learning (ook ouderenzorg en dementie). Daarnaast organiseren wij tegen gereduceerd tarief contactonderwijs (blended learning) zodat zorgprofessionals veilig en bekwaam hun vak uitoefenen.

Administratieve ondersteuning. Wij bieden hulp bij de facturatie en dienstplanning zodat de zorgprofessional tijd overhoudt voor werk en leven.

Gemak en andere “ontzorging”. Op overige gebieden zoals hulp bij het ZZP-er worden, sparringpartners met actuele ervaring in en van de zorg, een goede bereikbaarheid en manier van contact onderhouden en gebruik van een zorgnetwerk waardoor de ZZP-er een grotere reikwijdte krijgt en meer tijd over houdt.

Bemiddeling van gemotiveerde zorgprofessionals. Wij bieden de zorgprofessional een goede scholing, eigen verantwoordelijkheid en geven hen vooral vrijheid.

Continue streven naar hoge kwaliteit. Bij de intake voorafgaand aan samenwerking controleren wij diploma’s, BIG inschrijvingen en vragen wij referenties op. De zorgtoppers die ingeschreven zijn bij De Nodige Zorg zijn nieuwsgierig en hebben de moed om elke dag te leren en te groeien. Ze verlenen zorg vanuit de wens van de cliënt.

 

En hoe doen wij dat?
Wij doen dat door:
• een partner te zijn met een groot hart voor zorg
• onze ruime ervaring, bekendheid met en kennis van het werkveld te gebruiken
• te luisteren naar de zorgmedewerker
• gebruik te maken van slimme programma’s en andere gemakdiensten
• samen te werken met partners in business om de zorgvragen optimaal in te vullen: alleen ga je sneller, samen kom je verder