Privacyverklaring

Slider

Hoe is mijn privacy gewaarborgd?

Wij gebruiken de persoonlijke documenten die wij ontvangen om een profiel aan te maken bij Paytra, onze partner in backoffice. Paytra voldoet aan de huidige wet en regelgeving (o.a. SNA, AVG). Daarnaast gebruiken wij enkele algemene gegevens voor jouw profiel in onze digitale systemen van planning en scholing. Deze systemen zijn alleen te gebruiken middels een persoonlijke inlogcode met wachtwoord en bereikbaar via een beveiligde omgeving. Wij bewaren zelf géén privacygevoelige gegevens van onze klanten, spelen ook geen gegevens door aan derden en voldoen aan de privacywet AVG.

 

Ik heb een buitenlands zorgdiploma, kan ik hiermee ook werken bij De Nodige Zorg?

Om in Nederland in de zorg te werken, moet je een geldig, en in Nederland erkend zorgdiploma hebben. Je kunt het buitenlands diploma in Nederland laten waarderen of erkennen, zodat duidelijk is of je aan de Nederlandse kwaliteitseisen voldoet. Meer informatie hierover kan je hier op de site van het BIGregister vinden.

 

Ik ben mijn diploma kwijt, wat nu?

Om in te schrijven bij De Nodige Zorg dien je een relevant (en in Nederland erkend) zorgdiploma te hebben. Je kan een vervangend document aanvragen via de Dienst Uitvoering Onderwijs. Klik hier voor toegang tot de website van DUO.

 

Hoe is de kwaliteit van De Nodige Zorg gewaarborgd?

De Nodige Zorg heeft volop aandacht voor het steeds verbeteren van de kwaliteit van haar diensten. Zo voldoen wij onder andere aan de Wkkgz en zijn wij Waadi-proof en heeft onze uitzendtak het SNA keurmerk. Wij zoeken steeds naar een open en eerlijke communicatie en praten wij open met elkaar over fouten, feedback en complimenten. Zorgorganisaties en zorgprofessionals ontvangen daarom ook regelmatig reviews van ons. Daarnaast moedigen wij continue leren aan. Ook binnen onze organisatie blijven we steeds op zoek naar het verbeteren van onze service en delen onze kennis met iedereen die het wil horen. Vandaar dat wij ook voorzien in online scholingen en zeer betaalbaar contact onderwijs zodat je als zorgprofessional makkelijk bekwaam kan blijven in je vak.

 

Hoe zijn jullie bereikbaar?

De Nodige Zorg is 24uur per dag telefonisch bereikbaar. Tijdens kantooruren zijn we voor alle vragen bereikbaar, buiten kantoortijden zijn we alleen bereikbaar voor noodgevallen. Je kan de contactgegevens terugvinden bovenaan deze pagina.

 

Hebben jullie meerdere vestigingen?

De Nodige Zorg is eind 2018 opgericht met één locatie in Noord Brabant maar wij sluiten niet uit dat er op termijn meerdere vestigingen zullen komen. 

 

Privacy verklaring

De Nodige Zorg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, zie onderaan de pagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

De Nodige Zorg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@denodigezorg.nl.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Nodige Zorg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het aanmaken van een profiel ten behoeve van dienstenplanning
–  Het aanmaken van een profiel ten behoeve van de facturatie en afhandelen van betalingen
– Het verzenden van een nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten
– Om diensten aan u te leveren
– Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Nodige Zorg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. De Nodige Zorg gebruikt een backoffice bedrijf (Paytra) voor het voeren van gedegen administratie en het incasseren van openstaande posten. Paytra voldoet aan de huidige wet en regelgeving (o.a. SNA, AVG).

Hoe lang wij persoonsgegeven bewaren

De Nodige Zorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Het bewaren van deze gegevens met bewaartermijnen gaat op voor de NAW gegevens, zolang deze wettelijk voor de belastingdienst bewaart dienen te worden

Delen van persoonsgegevens met derden

De Nodige Zorg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Nodige Zorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die soms gebruikt worden

De Nodige Zorg gebruikt technische, functionele cookies of analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn soms noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat een website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Hierdoor kan men een website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen
Volgens de wet- en regelgeving heb jij recht om te weten welke informatie De Nodige Zorg van jou bewaard. Daarnaast heb je het recht om je persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Gegevens inzien en aanpassen
Je kunt gegevens inzien in jouw profiel, wil je jouw gegevens aanpassen, dan is dit beperkt mogelijk via de persoonlijke instellingen in jouw account. Wil je meer aanpassen, dan kan je via email een verzoek sturen.

Gegevens verwijderen
Wil je geen gebruik meer maken van De Nodige Zorg en wil je hierbij al jouw gegevens verwijderen? Dan vragen wij of je een mail naar info@denodigezorg.nl wil sturen met jouw verzoek.
Graag ontvangen wij bij jouw aanvraag dan een kopie van je identiteitsbewijs zodat wij zeker weten dat jij zelf je gegevens wilt verwijderen. Iemand anders, naast je wettelijke vertegenwoordiger, mag dit namelijk niet bij ons aanvragen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Toestemming van gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander te sturen.

Klacht indienen
Graag willen wij je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is mogelijk via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Nodige Zorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@denodigezorg.nl