Visie, missie & uitgangspunten

Visie&missie

Visie

De Nodige Zorg is het hart voor zorg. Wij zijn de verbindende partner voor zorgverleners en zorgorganisaties. Wij maken ons sterk voor de belangen van de zorgprofessionals zodat zij waardering, vrijheid en eigen regie ervaren en weer gelukkig werkzaam kunnen zijn in hun prachtige vak.Voor de zorgorganisaties bemiddelen wij in goed geschoold, bekwaam en gemotiveerd personeel.

 

Missie

Wij dagen zorgprofessionals uit om 100% bekwaam te zijn in de beroepsuitoefening én vanuit het hart te werken. Wij ondersteunen de zorgprofessionals met de planning van diensten, acquisitie, bijscholing en administratie zodat de zorgprofessional zich vooral kan richten op zorgverlening en professionalisering.

 

Onze uitgangspunten

Integriteit: We bouwen relaties vanuit eerlijkheid en vertrouwen. We zoeken steeds naar een open en eerlijke communicatie en praten open met elkaar over fouten, feedback, complimenten en kansen.

Lerende organisatie: Wij moedigen continue leren aan. Ook binnen onze organisatie blijven we steeds op zoek naar het verbeteren van onze service en delen onze kennis met iedereen die het wil horen.

Simpel: Wij gebruiken diensten die zaken simpel en ongecompliceerd houden en makkelijk zijn om mee te werken.

Passie: Onze passie zit hem in zorg. De zorgprofessionals zijn het kapitaal van De Nodige Zorg en wij laten hen dit merken. Onze diensten zijn gericht op waardigheid en respect voor de zorgprofessionals.