Disclaimer

Wat is een disclaimer? Een disclaimer is een tekst waarmee je aansprakelijkheid beperkt of afwijst. Het woord zegt het eigenlijk al: dis-claim. Het niet claimen, dus niet aanvaarden van aansprakelijkheid. Een disclaimer is een tekst waarmee aangegeven wordt dat er geen sprake is van aansprakelijkheid. Zoals de welbekende bordjes: “De directie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen.” Zo makkelijk kom je er echter niet vanaf. Wat is de waarde van een disclaimer? Een disclaimer is een eenzijdige verklaring. Dat is over het algemeen niet voldoende om aansprakelijkheid werkelijk te beperken. In sommige gevallen kun je wel afspraken maken over aansprakelijkheid, zoals je dat vaak terugziet in algemene voorwaarden. Een disclaimer is echter geen afspraak. Niemand is daarmee akkoord gegaan. Aansprakelijkheid uitsluiten of beperken door middel van een disclaimer is daarom niet mogelijk.